top of page

Doelstelling en doelgroep

 

Stichting Aviom ondersteunt urgente financiële noden die niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door (gemeentelijke) subsidies met als uiteindelijk doel het verbeteren en/of veraangenamen van de kwaliteit van het leven van de ontvanger. Stichting Aviom biedt deze financiële ondersteuning aan instanties en in uitzonderlijke gevallen aan particulieren. De stichting opereert voornamelijk in de omgeving van Haarlem.

bottom of page