top of page

Stem in de Stad

Stichting Aviom ondersteunt Stem in de Stad.

Aan de Nieuwe Groenmarkt heeft Stem in de Stad zich sinds 1995 een vaste plaats in de Haarlemse samenleving verworven. Om deze concrete stad gaat het, om haar leefbaarheid, om het geluk van de mensen in de stad en het opkomen voor mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen. Het pand is uiterst laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst.

 

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem, op steenworpafstand van de Grote Markt en midden tussen de bekende Haarlemse winkelstraten. Oecumenisch wil zeggen dat Stem in de Stad breed in de christelijke traditie staan, rooms-katholiek en protestant sámen, maar ook geven ze de oecumene tussen de verschillende godsdiensten gestalte. Diaconaal geeft aan wat ze doen, namelijk het geloof handen en voeten geven. Diaconie is praktisch kerkenwerk, is inzet voor mensen, vooral mensen in nood.

bottom of page