top of page

Nieuw Unicum

Stichting Aviom ondersteunt Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking. Vanuit haar expertise kiest Nieuw Unicum daarbinnen voor een focus op progressieve MS. Het is de ambitie van Nieuw Unicum om in nauwe samenwerking met externe partners door te groeien tot een erkend expertisecentrum voor progressieve MS met een landelijke oriëntatie.

 

Aan de omstandigheden waarin mensen met beperkingen leven stelt Nieuw Unicum dezelfde kwaliteitseisen vergelijkbaar aan het leven van een ieder ander in de samenleving. Daarnaast hecht Nieuw Unicum grote waarde aan de mening, de voorkeuren, de beleving en de zelfbeschikking van haar cliënten. Voor Nieuw Unicum staat daarbij centraal: 'Hoe kan de cliënt met diens specifieke ziektebeeld zo goed mogelijk regie over zijn of haar leven behouden en hoe kan hij of zij een waardig bestaan leiden?'

bottom of page